Zdravotnický vozík     Doktor zdravotnické potřeby
     
 

   Zdravotnické potřeby

                         Pomůcky pro zdraví

 
Zdravotnické potřeby-oddělovačZdravotnické potřeby- oddělovač modrý
    
Vaše objednávka
     

 

Zdravotnické potřeby přehled - články  - Bobath koncept

Zdravotnické potřeby nabízené v našem obchodu jsou podrobovány pečlivému výběru a praktickým zkouškám. Vybíráme jen ty zdravotnické potřeby, které pacienti i lékaři označili jako nejlepší. Proto v našem obchodu nenajdete široký výběr shodných nebo obdobných zdravotnických potřeb. 

Provádíme také rešerše všech článků, příspěvků od pacientů, které hodnotí zdravotnické potřeby. Tyto články  a příspěvky nám pomáhají vybrat opravdu to nejlepší za rozumnou cenu. 

DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA A BOBATH KONCEPT, VYUŽÍVÁNÍ SPECIÁLNÍCH HRAČEK A ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK

 

Základem Bobath konceptu je neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových, kteří koncept vytvořili a zároveň založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovky pacientů z celého světa především s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy, např. i pacienti po cévní mozkové příhodě
DMO je podle nich neprogresivní onemocnění, ale i tento poškozený mozek se nadále vyvíjí.
Základní myšlenka manželů Bobathových je to, že každá osoba má potenciál pro zlepšení svých schopností, at už sebevíc poškozených.Prostřednictvím Bobath terapie, za pomocí terapeutů a nejrůznějších zdravotnických pomůcek se dítě může naučit, jak se pohybovat více funkčně,a tímto překonávat problémy. To umožní dítě i jejich rodině překonávat problémy.

Terapeut, vycházející z Bobath konceptu, nejdříve pacienta klasifikuje do určité skupiny, to slouží především ke snadnější komunikaci mezi terapeuty a k výběru vhodných léčebnách technik. na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřuje na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede stanovuje svůj terapeutický cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití různých zdravotnických potřeb a pomůcek- při tom vždy vnímá reakce pacienta na tyto techniky. Terapeut dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb sám a správně provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Dítě získává novou senzomotorickou zkušenost, což posouvá jeho schopnosti vpřed.

Velice důležitá je práce v týmu, přičemž ve středu zájmu stojí dítě a jeho ridina. Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut) se musí co nejvíc přiblížit dítěTi, musí umět použít vhodné léčebné techniky a pomůcky. Tento koncept je možné shrnout takto: Je to především způsob sledování, analýzu a interpretaci plnění úkolu. To zahrnuje i hodnocení klienta a jeho potenciálu.
Techniky Bobath konceptu:


Fyzioterapie

Používá speciální techniky a zdravotnické pomůcky ( míče, žíněnky, lavičky..) a pomáhá dětem relaxovat a uvolnit své svaly a klouby. To zlepšuje jeJich kvalitu pohybu.

Ergoterapie

Snaží se maximalizovat potenciál dítěte a jeho nezávislost. Často se používají různé hračky, at už obyčejné či speciálně upravené.
Mozková obrna může někdy ovlivnit smyslové schopnosti a chápání prostoru či vzdálenosti. Ergoterapie se snaží toto překonat pomocí pečlivě tříděných činností ( jídlo, pití, hra s přáteli...) takže se mohou lépe pohybovat a využívat hmat či zrak účinněji
Bobath terapie kombinuje tyto disciplíny, aby každé dítě na základě dovedností mohlo Prozkoumat svět.
 

 Dětská_houpačka_762_2.htm
Opora_hlavy_k_houpačce_763_2.htm
Vložka_do_houpačky_764_2.htm
Dráček_John_787_2.htm
Jednorožec_John_788_2.htm
Koník_Rody_789_2.htm
Lachtan_Sally_790_2.htm

 
 
 
 
 
 Hledání 
 
 

Aktuální informace o zdravotnických potřebách
Zdravotnické potřeby- legislativa

INFORMACE

 

 
 
Google
 
 

Domů | Hledání | Ceny za dopravu zboží | Přihlášení se ke svému účtu | Košík | Uložené košíky
Pomoc při nákupu | Informace o nás | Obchodní podmínky a bezpečnost | Webmaster | Kontaktujte nás

 
Všechny námi prodávané zdravotnické potřeby jsou pečlivě vybírány a testovány. Všechny zdravotnické potřeby v našem e-shopu mají prohlášení
o shodě s předpisy podle zákona č. 22//1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splnují požadavky  Zákona č. 102/2001 Sb., o obecné
bezpečnosti výrobků.  Svých zákazníků nakupujících zdravotnické potřeby si velmi vážíme a proto vyřizujeme jakékoli reklamace ihned.
Reklamace vyžadující pozouzení výrobce - ve zkrácené lhůtě do max. 14 dnů. Zajištujeme záruční i pozáruční servis výrobků.